• Opptak 2023

  11/01/2023

  Hovedopptak til barnehagene 2023

  Søknadsfristen er 1.mars

  Husk å fornye søknad fra 2022 dersom du fortsatt venter på plass eller overflytting til annen barnehage.

  Søknadsskjema finner du på Asker kommunes hjemmeside:  https://www.asker.kommune.no/barnehage/

  Plassene som tildeles ved hovedopptaket er ledige fra august når et årskull med barn går over til skolene. Dersom barnehagene får ledig plass tidligere, kan de tilby tidligere oppstart der dette behovet framgår av søknaden.


  Har du spørsmål er det bare å ta kontakt direkte med barnehagen enten på mail eller ring oss 66901302, så skal vi hjelpe deg    

               Vi ønsker dere velkommen til Sem Barnehage.